2 punkt og 3 punkt mikrometer

BOWERS XTD10W-XT3 Digital 3-punkt mikrometer 10-12,5 mm uden kontrolring

BOWERS XTD10W-XT3 Digital 3-punkt mikrometer 10-12,5 mm uden kontrolring; 2 punkt og 3 punkt mikrometer

BOWERS XTD50W-XT3 Digital 3-punkt mikrometer 50-65 mm uden kontrolring

BOWERS XTD50W-XT3 Digital 3-punkt mikrometer 50-65 mm uden kontrolring; 2 punkt og 3 punkt mikrometer

BOWERS XTHD100M målehoved 100-125 mm

BOWERS XTHD100M målehoved 100-125 mm; 2 punkt og 3 punkt mikrometer

BOWERS SXTD4M-BT digital 3-punkt mikrometer sæt 10-20 mm med Bluetooth og kontrolringe

BOWERS SXTD4M-BT digital 3-punkt mikrometer sæt 10-20 mm med Bluetooth og kontrolringe; 2 punkt og 3 punkt mikrometer

BOWERS XTA50W 3-punkt mikrometer 50-65 mm uden kontrolring

BOWERS XTA50W 3-punkt mikrometer 50-65 mm uden kontrolring; 2 punkt og 3 punkt mikrometer

BOWERS SXTA5M 20-50 mm 3-punkt mikrometer sæt med kontrolringe

BOWERS SXTA5M 20-50 mm 3-punkt mikrometer sæt med kontrolringe; 2 punkt og 3 punkt mikrometer

BOWERS SMXTA4M 10-20 mm 3-punkt mikrometer sæt med kontrolringe

BOWERS SMXTA4M 10-20 mm 3-punkt mikrometer sæt med kontrolringe; 2 punkt og 3 punkt mikrometer

BOWERS XTA25M 3-punkt mikrometer 25-35 mm med kontrolring

BOWERS XTA25M 3-punkt mikrometer 25-35 mm med kontrolring; 2 punkt og 3 punkt mikrometer

BOWERS XTA65M 3-punkt mikrometer 65-80 mm med kontrolring

BOWERS XTA65M 3-punkt mikrometer 65-80 mm med kontrolring; 2 punkt og 3 punkt mikrometer