Afretter og tykkelseshøvle

FHM 260 Afretter og tykkelseshøvl Ferax

FHM 260 Afretter og tykkelseshøvl Ferax; Afretter og tykkelseshøvle

PT 250 Tykkelseshøvl og afretter Bernardo

PT 250 Tykkelseshøvl og afretter Bernardo; Jubilæums salg