Toolsetter

Toolsetter 50 mm (+/- 0,01 mm) med måleur og magnet og Ø47 mm tasteflade

Toolsetter 50 mm (+/- 0,01 mm) med måleur og magnet og Ø47 mm tasteflade; Toolsetter